Телефон номери / Номер телефона +996 (312) 51 11 51

e-mail info@abn.kg

Иштөө убактысы / Режим работы Пн - Пт: 08:30 - 17:30

 • Русский
 • Кыргызский
 • Тиричилик насыясы

  Насыя төмөнкү максаттарга берилет:

  Коммерциялык ишке (бизнеске) байланышпаган керектөө (жеке, үй-бүлөлүк) максаттарына)

  Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу;
  Турак жайды оңдоо;
  Үй бүлөлүк иш чараларды өткөрүү (үйлөнүү той ж. б.);
  Окутуу
  Компаниянын кредиттик саясаты тарабынан тыюу салынбаган башка керектөө максаттары
  жана башка керектөө максаттарына.

  Параметлер Мазмууну
  1 Потенциалдуу кардарлар Финансы-кредит мекемелери алдындагы милдеттенмелер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздары жок туруктуу акчалай кирешеси/эмгек акысы бар 21 жаштан 70 жашка чейинки курактагы жеке адамдар.
  2 Насыя суммалары боюнча лимиттер Минималдуу сумма-50 000 (Элүү миң) сом.;

  Максималдуу сумма-1 500 000 (бир миллион беш жүз миң) сом.

  3 Кредиттин мөөнөтү боюнча лимиттер  

  Насыя боюнча минималдуу мөөнөт – 1 (бир) ай;

  Насыя боюнча максималдуу мөөнөт-36 (отуз алты) ай;

  Насыялык линиянын максималдуу мөөнөтү-60 (алтымыш) ай;

  4 Пайыздык чен 500 000 сомго чейинки насыялар боюнча-жылына 35% (отуз беш пайыз);

  500 001 сомдон 1 500 000 сомго чейинки насыялар боюнча-33% (отуз үч пайыз);

  Оң кредиттик тарыхы бар компаниянын кардарлары үчүн, насыянын суммасына карабастан – 33% (отуз үч пайыз) жылдык.

  5 Кредит берүү жана тейлөө үчүн Комиссия 500 000 сомго чейинки насыялар боюнча – алынган насыянын суммасынан 2% (эки пайыз) ;

  500 001 сомдон 1 500 000 сомго чейинки насыялар боюнча – 1,5% (бир бүтүн он беш пайыз).

  Комиссия кредит берүү учурунда төлөнөт.

  6 Жоюу графиги Кардардын тандоосу боюнча ай сайын, аннуитеттик төлөмдөр же негизги сумманы бирдей үлүштөр менен плюс иш жүзүндө чегерилген пайыздар.
  7 Мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүнүн шарттары Компания мөөнөтүнөн мурда жойгон күнгө чейин кеминде 30 күн мурда кабарланган учурда, мөөнөтүнөн мурда төлөө кошумча комиссияларды төлөбөстөн ишке ашырылат.

  Компанияга 30 күндөн кем эмес убакытта кабарлоосуз, насыяны компаниянын бекитилген тарифтерине ылайык мөөнөтүнөн мурда жабууга уруксат берилет.

  8 Айып акы санкциялары Мөөнөтү өтүп кеткен ар бир күн үчүн кредиттин мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммасына кредит боюнча пайыздык ченге барабар өлчөмдө, мында берилген кредиттин суммасынын 20% ашпаган бүткүл мезгил үчүн кошуп эсептелген айыптардын (туумдардын) максималдуу суммасы.
  9

   

  Кредитти камсыздоо шарты а) 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы(гой) карыз алуучу) финансылык абалы, анын(лерине) мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  б) 100 001 сомго чейин 200 000 сом – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жок дегенде 2-х жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы(гой) карыз алуучу) финансылык абалын, алардын мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  в) 200 001 сомдон ашык жана а. и. б пункттарынын шарттарына кирбеген кредиттер боюнча – кыймылсыз мүлк. 200 000 сом жана андан аз суммадагы кыймылсыз мүлктү камсыздоо катары кардардын каалоосун билдиргенде кабыл алууга жол берилет.

  г) Күрөө берүүчүнүн курагы 70 жаштан ашпоого тийиш

  10 Өтүнмөнү кароо мөөнөтү Күрөө мүлкү менен камсыз кылынбаган кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан баштап 2 (эки) иш күндүн ичинде.

  Күрөө менен камсыз болгон кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан тартып 3 (үч) иш күндүн ичинде.