Телефон номери / Номер телефона +996 (312) 51 11 51

e-mail info@abn.kg

Иштөө убактысы / Режим работы Пн - Пт: 08:30 - 17:30

 • Русский
 • Кыргызский
 • РКФР икрокаржылоо Программасы боюнча ишкердикти өнүктүрүүгө

  Насыя төмөнкү максаттарга берилет:

  Агроөнөр жай комплекси (АПК): өстүрүү, айыл чарба продукцияларын сатып алуу асыл тукум малды (болушу менен тиешелүү сертификаттардын), кайра иштетүү жана даярдоо, айыл чарба продукцияларын (даярдоо, сактоо, ошондой эле долбоорлоруна, куруу менен байланышкан фрукто – жана овоще сактоочу жайларды).
  Жеңил өнөр жайы: тигүү жана текстиль өнөр жайы (топ жеңил өнөр жай тармактарын иштеген кайра иштетүү өсүмдүк (пахта, курулуш ж. б.), жаныбарлар (жүн, жибек коконов фиброин), жасалма жана синтетикалык булалардын нарын пряжу, жиптер, кездемелер.

  Параметлер Мазмуун
  1 Потенциалдуу кардарлар Чакан ишкердиктин субъекттери (жеке жактар чейинки курактагы 21 жашка чейинки 70 жыл иштегендер АПК, жеке/жеке ишкерлер жана юридикалык жактар) ишкердикти жүзөгө ашыруучу, Кыргыз Республикасынын аймагында жана бар стабилдүү акча кирешелери жоктугу менен учурдагы боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздарды алдындагы милдеттенмелер финансы-кредиттик уюмдар.

  Алып салуу: инсайдерлер, аффилирленген жана компания менен байланыштуу башка жактар.

  2 Насыя суммалары боюнча лимиттер Минималдуу сумма-15 000 (он беш миң) сом;

  Максималдуу сумма-бир зайымчыга 500 000 (беш жүз миң) сом.

  3 Кредиттин мөөнөтү боюнча лимиттер Минималдуу мөөнөт-3 (үч) ай;

  Максималдуу мөөнөт-24 (жыйырма төрт) ай;

  4 Пайыздык чен 14% (он төртүнчү пайыз) жылдык;

  Насыяны башка максаттарга пайдаланган учурда, пайыздык чен жылдык 32% өлчөмүндө (отуз эки пайыз) белгиленет жана кредит берилген күндөн баштап кайра эсептелет.

  5 Кредит берүү жана тейлөө үчүн комиссия Белгиленген эмес
  6 Жоюу графиги Кардардын тандоосу боюнча ай сайын, аннуитетными төлөмдөр менен, же негизги сумманы тындыруу бирдей плюс иш жүзүндөгү чегерилген пайыздарды же негизги сумманы тындыруу жараша сезонности бизнес жана чегерилген пайыздар ай сайын.

  Кредиттик комитеттин чечими менен жеңилдетилген мезгил 1-деңгээлдеги, бирок 5 (беш) айдан ашпаган шартта; Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө үчүн жеңилдетилген мезгилге жол берилбейт.

  7 Мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүнүн шарттары Мөөнөтүнөн мурда төлөөнү каалаган учурда кошумча комиссия албастан жүргүзүүгө жол берилет.
  8 Айып акы санкциялары Мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн насыянын карызынын мөөнөтү өтүп кеткен суммасына барабар болгон пайыздык чен өлчөмүндө.

  Жеке адамдардын жана жеке/жеке ишкерлердин кредиттери боюнча берилген кредиттин суммасынын 20% ашпаган бүткүл мезгил ичинде кошуп эсептелген айыптардын (туумдардын) максималдуу суммасы.

  9

   

  Кредитти камсыздоо шарты
  • 100 000 сомго чейин – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жеке адамдардын финансылык абалы, анын мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;
  • 100 001 сомдон 200 000 сомго чейин – оң кредиттик тарых болгон учурда кыймылдуу мүлк түрүндө камсыздоону кабыл алууга жол берилет;
  • 200 001 сомдон жогору жана А. б.-кыймылсыз мүлккө тиешелүү болбогон кредиттер боюнча. 200 000 сом жана андан аз суммадагы кыймылсыз мүлктү камсыздоо катары кардардын Кыймылсыз мүлк коюусуна каалаган учурда кабыл алууга болот;
  • Күрөө берүүчүнүн курагы 70 жаштан ашпоого тийиш.

  Өзгөчө учурларда 1-деңгээлдеги Кредиттик комитет айрым кредиттер боюнча күрөө боюнча көрсөтүлгөн талаптарды өзгөртө алат, ошондой эле зарыл болгон учурда кредитти кошумча камсыздоону талап кыла алат.

  10 Өтүнмөнү кароо мөөнөтү Күрөө мүлкү менен камсыз кылынбаган кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан баштап 2 иш күндүн ичинде.

  Күрөө менен камсыз болгон кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан тартып 3 иш күндүн ичинде.