Телефон номери / Номер телефона +996 (312) 51 11 51

e-mail info@abn.kg

Иштөө убактысы / Режим работы Пн - Пт: 08:30 - 17:30

 • Русский
 • Кыргызский
 • Айыл чарба насыясы

  Насыя төмөнкү максаттарга берилет:

  Өсүмдүк өстүрүү
  Мал чарбачылык
  Канаттуу
  Балык уулоо чарбасы жана айыл чарбасынын компаниянын кредиттик саясаты менен тыюу салынбаган башка багыттары.

  Параметлер Мазмууну
  1 Потенциалдуу кардарлар Жеке курактагы адамдар-жылдын 21-жылдын чейин 70 жыл бар үй чарбалары, жеке/жеке ишкерлер жана юридикалык жактар, айыл чарбасында иш жүргүзгөн жана бар стабилдүү акча кирешелери жоктугу менен учурдагы боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздарды алдындагы милдеттенмелер финансы-кредиттик уюмдар.
  2 Насыя суммалары боюнча лимиттер Минималдуу сумма-30 000 (отуз миң) сом;

  Максималдуу сумма-1 500 000 (бир миллион беш жүз миң) сом, бул суммадан ашык компаниянын кредиттик саясатынын чектөөлөрүн жана талаптарын эске алуу менен бизнести өнүктүрүүгө/кеңейтүүгө жол берилет, мында байланышкан жактар тобуна кредиттин жалпы өлчөмү 3 000 000 (үч миллион) сомдон көп эмес.

  3 Кредиттин мөөнөтү боюнча лимиттер Минималдуу мөөнөт-3 (үч) ай;

  Максималдуу мөөнөт-36 (отуз алты) ай;

  Насыялык линиянын максималдуу мөөнөтү-60 (алтымыш) ай

  4 Пайыздык чен Жылдык 32% (отуз эки пайыз) ;

  Оң кредиттик тарыхы бар компаниянын кардарлары үчүн – жылдык 30% (отуз пайыз).

  5 Кредит берүү жана тейлөө үчүн Комиссия 200 000 сомго чейинки насыялар боюнча – алынган насыянын суммасынан 2% (эки пайыз) ;

  Алынган насыянын суммасынан 200 001 сом – 1% (бир пайыз);

  Комиссия кредиттерди берүүдө төлөнөт.

  6 Жоюу графиги Кардардын тандоосу боюнча ай сайын, аннуитетными төлөмдөр менен, же негизги сумманы тындыруу бирдей плюс иш жүзүндөгү чегерилген пайыздарды же негизги сумманы тындыруу жараша сезонности бизнес жана чегерилген пайыздар ай сайын.

  Кредиттик комитеттин чечими менен жеңилдетилген мезгил 1-деңгээлдеги, бирок 5 (беш) айдан ашпаган шартта; Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө үчүн жеңилдетилген мезгилге жол берилбейт.

  7 Мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүнүн шарттары Компания мөөнөтүнөн мурда жойгон күнгө чейин кеминде 30 күн мурда кабарланган учурда, мөөнөтүнөн мурда төлөө кошумча комиссияларды төлөбөстөн ишке ашырылат.

  Компанияга 30 күндөн кем эмес убакытта кабарлоосуз, насыяны компаниянын бекитилген тарифтерине ылайык мөөнөтүнөн мурда жабууга уруксат берилет.

  8 Айып акы санкциялары Мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн насыянын карызынын мөөнөтү өтүп кеткен суммасына барабар болгон пайыздык чен өлчөмүндө.

  Жеке/жеке ишкерлердин насыялары боюнча берилген кредиттин суммасынын 20% дан ашпаган бүткүл мезгил ичинде кошуп эсептелген айыптардын (туумдардын) максималдуу суммасы.

  9 Кредитти камсыздоо шарты а) 100 000 сомго чейин – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы(гой) карыз алуучу) финансылык абалы, анын(лерине) мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  б) 100 000 сомго чейин – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы(гой) карыз алуучу) финансылык абалы, анын(лерине) мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  в) 200 001 сомдон жогору жана А. б.-кыймылсыз мүлккө тиешелүү болбогон кредиттер боюнча. 200 000 сом жана андан аз суммадагы кыймылсыз мүлктү камсыздоо катары кардардын Кыймылсыз мүлк коюусуна каалаган учурда кабыл алууга болот;

  г) Күрөө берүүчүнүн курагы 70 жаштан ашпоого тийиш

  10 Өтүнмөнү кароо мөөнөтү Күрөө мүлкү менен камсыз кылынбаган кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан баштап 2 иш күндүн ичинде.

  Күрөө менен камсыз болгон кредиттер боюнча – арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан тартып 3 иш күндүн ичинде.