Телефон номери / Номер телефона +996 (312) 51 11 51

e-mail info@abn.kg

Иштөө убактысы / Режим работы Пн - Пт: 08:30 - 17:30

 • Русский
 • Кыргызский
 • Бизнес кредити

  Насыя төмөнкү максаттарга берилет:

  • Соода;
  • Кызматтар;
  • өндүрүш;
  • Башка коммерциялык ишмердиктерди компаниянын кредит саясатына тыюу салынбаган башка коммерциялык иштер.
  Параметрлер Мазмуун
  1 Потенциалдуу кардарлар Жеке ишкерлер үчүн маалымат/жеке ишкерлер жана юридикалык жактар бар болгон, ай сайын стабилдүү акча кирешелери жоктугу менен учурдагы боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздарды алдындагы милдеттенмелер финансы-кредиттик уюмдар.
  2 Насыя суммалары боюнча лимиттер Минималдуу сумма-50 000 (Элүү миң) сом.;

  Максималдуу сумма-1 500 000 (бир миллион беш жүз миң) сом, бул суммадан ашык компаниянын кредиттик саясатынын чектөөлөрүн жана талаптарын эске алуу менен бизнести өнүктүрүүгө/кеңейтүүгө жол берилет, мында байланышкан жактар тобуна кредиттин жалпы өлчөмү 3 000 000 (үч миллион) сомдон көп эмес.

  3 Кредиттин мөөнөтү боюнча лимиттер Насыя боюнча минималдуу мөөнөт — 1 (бир) ай;

  Насыя боюнча максималдуу мөөнөт-36 (отуз алты) ай;

  Насыялык линиянын максималдуу мөөнөтү-60 (алтымыш) ай.

  4 Пайыздык чен 34% (отуз төрт пайыз) жылдык;

  Оң кредиттик тарыхы бар компаниянын кардарлары үчүн — жылдык 32% (отуз эки пайыз) ;

  Ар жумалык төлөп берүү жыштыгы кредиттер боюнча-жылдык 30% (отуз пайыз).

  5 Кредиттерди берүү жана тейлөө үчүн Комиссия (кредиттерди берүү учурунда төлөнөт)
  500 000 сомго чейинки насыялар боюнча-алынган насыянын суммасынан 2,5% (эки бүтүн он беш пайыз);

  500 001 сомдон 1 500 000 сомго чейинки насыялар боюнча – 2,0% (эки пайыз) алынган кредиттин суммасынан;

  1 500 001 сомдон ашык насыялар боюнча-1,5% (бир бүтүн он беш пайыз) алынган кредиттин суммасынан;

  Жума сайын төлөп берүү жыштыктары менен насыялар боюнча — алынган насыянын суммасынан 1% (бир пайыз) ;

  6 Жоюу графиги Кардардын тандоосу боюнча ай сайын аннуитеттик төлөмдөр же негизги сумманы бирдей үлүштөр менен жабуу плюс иш жүзүндө чегерилген пайыздар.

  Жумалык кредит берүүдө аннуитеттик төлөмдөр менен гана төлөө.

  Негизги карызды жабуу үчүн жеңилдетилген мезгил кредиттик комитеттин 1-деңгээлдеги, бирок 3 (үч) айдан ашпаган чечими боюнча инвестициялык максаттарга кредиттер үчүн колдонулат. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө үчүн жеңилдетилген мезгилге жол берилбейт.

  7 Мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүнүн шарттары Компания мөөнөтүнөн мурда жойгон күнгө чейин кеминде 30 күн мурда кабарланган учурда, мөөнөтүнөн мурда төлөө кошумча комиссияларды төлөбөстөн ишке ашырылат.

  Компанияга 30 күндөн кем эмес убакытта кабарлоосуз, насыяны компаниянын бекитилген тарифтерине ылайык мөөнөтүнөн мурда жабууга уруксат берилет.

  8 Айып акы санкциялары Мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн кредиттин карызынын мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммасына кредит боюнча ставкага барабар болгон өлчөмдө.

  Жеке/жеке ишкерлердин насыялары боюнча берилген кредиттин суммасынын 20% дан ашпаган бүткүл мезгил ичинде кошуп эсептелген айыптардын (туумдардын) максималдуу суммасы.

  9 Кредитти камсыздоо шарты 100 000 сомго чейин – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктү, же жүгүртүүдөгү товарлар, же кепилдик жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы карыз алуучу) финансылык абалы, анын мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  100 001 сомго чейин 200 000 сом – шартта, оң насыя тарыхы кабыл алууга жол берилет камсыз кылуу түрүндө кыймылдуу мүлктүн же кепилдик жок дегенде 2 жеке адамдардын (жок болуп саналган жубайы карыз алуучу) финансылык абалын, алардын мүмкүндүк берет шартта, милдеттенме, карыз алуучунун кредит боюнча;

  200 001 сомдон ашык жана а.b.пункттарынын шарттарына кирбеген кредиттер боюнча – кыймылсыз мүлк. 200 000 сом жана андан аз суммадагы кыймылсыз мүлктү камсыздоо катары кардардын каалоосун билдиргенде кабыл алууга жол берилет.

  Күрөө берүүчүнүн курагы 70 жаштан ашпоого тийиш.

  Кредиттер боюнча өзгөчө шарттар жума сайын төлөп берүү жыштыгы компаниядан 3 жолудан кем эмес кредит алган жана алар боюнча мөөнөтү өткөн төлөмдөргө жол бербеген кардарлар үчүн:

  100 000 сомго чейин-күрөөсүз жана кепилдик берүүсүз;

  100 001 сомдон 300 000 сомго чейин, камсыздоо катары кыймылдуу мүлк же жүгүртүүдөгү товарлар же насыя боюнча карыз алуучунун милдеттенмесин жабууга финансылык абалы мүмкүндүк берген жеке жактардын кепилдиги кабыл алынышы мүмкүн.

  10

   

  Өтүнмөнү кароо мөөнөтү Күрөө мүлкү менен камсыз кылынбаган кредиттер боюнча — арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан баштап 2 иш күндүн ичинде.

  Күрөө менен камсыз болгон кредиттер боюнча — арызды жана бардык керектүү документтерди алган учурдан тартып 4 иш күндүн ичинде.

  Жеке адамдар жана жеке ишкерлер үчүн

  Документтер дЖеке ишкерлер үчүн:

   

  1. Насыя алууга анкета-арыз;
  2. Кардардын паспорту, жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү (бар болсо), кепилдик/лердин (бар болсо);
  3. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (кайра каттоо) катары жүргүзгөн жеке адамдын түзүүсүз эле жеке ишкердикти юридикалык жакты же патенттин көчүрмөсү, маалымкат, салык органынын, социалдык фонддун (бар болсо)
   ;
  4. Кардардын сүрөттөрү;
  5. Кардардын жана кепилдик берүүчүнүн(лердин) үй-бүлөсүнүн жана чогуу жашаган адамдардын бардык мүчөлөрү көрсөтүлгөн иш жүзүндөгү жашаган жеринен жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат;
  6. Эгер арыз ээси же кепилдик берүүчү үйлөнсө : нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү менен бирге компаниянын кызматкери тарабынан күбөлөндүрүлгөн жубайынын арызы же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арызы — арыз арыз ээсинин/кепилдик берүүчүнүн жубайынын макулдугу. Учурда, өтүнмө Ээси же Кепил- арыз үй-бүлөлүк абалы кызматкери күбөлөндүргөн, Компаниянын маалыматтарынын негизинде паспорт жана маалымкаты, жашаган жеринен үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө жана/же берилген күбөлүктүн көчүрмөсүн же болбосо нотариалдык күбөлөндүрүлгөн маалымкат-арыз;
  7. Кардар/кепилдик берүүчүнүн бизнес боюнча акыркы 6 айдын ичинде туруктуу ай сайын алынуучу кирешесин тастыктаган документтер. Эгерде Кардар/Кепил жүзөгө ашырат тышкары бизнес эмгектенген берилет жөнүндө иштеген жеринен маалымкат, ээлеген кызматы жана эмгек акысы жөнүндө жок дегенде акыркы 6 ай ичинде Кардардын/Кепил же бар экендиги жөнүндө маалымат кат менен активдерди сценарий болсо айыл чарба иш).

  Юридикалык жактар үчүн

  Юридикалык жак үчүн документтер: 

   

  1. Насыя алууга анкета-арыз;
  2. Уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
  3. Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
  4. Юридикалык жак уруксаттамалануучу иш жүргүзгөн учурда уруксаттаманын тиркемелери менен уруксаттаманын көчүрмөсү;
  5. Эгер юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө салык төлөөчүнүн идентификациялык номери көрсөтүлбөсө, салык органы тарабынан берилген каттоо карточкасынын көчүрмөсү;
  6. Кыргыз Республикасынын Салык кызматы жана Социалдык фонду тарабынан салыктар жана социалдык чегерүүлөр боюнча карызынын катталгандыгынын фактысы жана жоктугу тууралуу маалымкат;
  7. Юридикалык жактын каражаттарын тескөөгө жана кредит алууга юридикалык жактын жетекчисинин ыйгарым укугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;
  8. Кол коюуга укугу бар жактардын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалар;
  9. Уюштуруучунун, аткаруу органынын, башкы бухгалтердин, кепилдик берүүчүнүн, күрөө берүүчүнүн жана аны менен байланышкан жактардын паспортторунун көчүрмөлөрү.;
  10. Каржылык отчет жана жок эле дегенде, акыркы 6 айдын ичинде кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүн ырастаган документтер.

  Эгерде күрөө бериле турган болсо

  Эгерде кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктүн күрөөсү бериле турган болсо, анда күрөө боюнча төмөнкү документтер кошумча берилет:

   • Техпаспорт
   • Укукту күбөлөндүрүүчү/укукту күбөлөндүрүүчү документтер;
   • Мамкаттоо/МАИден/БКККСЫ арест/чектөөлөрдүн жоктугу жөнүндө маалым кат;
   • Кыймылсыз мүлктү приватташтыруу мезгилинде катталган адамдардын саны жөнүндө Турак жай-эксплуатациялоо башкармалыгынан/башка ыйгарым укуктуу уюмдан маалымкат жана аларды күрөөгө берүүгө нотариалдык макулдук (эгерде кыймылсыз мүлк приватташтырылган болсо).
   • Эгерде күрөө коюучу үйлөнгөн/күйөөгө чыккан болсо-нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз-нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү менен бирге Күрөө коюучунун жубайынын күрөөгө макулдугу;
   • Эгерде күрөө берүүчү катталган никеде турбаса, күрөө берүүчүнүн бойдок / бойдок эмес экендиги жөнүндөгү нотариалдык арызы;
   • Эгерде күрөө коюучу юридикалык жак болсо – юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органынын күрөө берүү жөнүндө чечими;

   Юридикалык корутундунун негизинде кошумча документтер суралышы мүмкүн.

  Насыя калькулятору